Giờ em đang nghiên cứu vấn đề điều khiển 1 máy tính trong mạng lan.Có ai biết chỉ giáo giúp em làm thế nào để bật,tắt,chạy File mà thông qua 1 mã lệnh nào đó,Không cần phần mềm cài đặt vào ấy ạ.Em cảm ơn