Bạn nào có album vol 57 của đầu đĩa karaoke a-jagwa ts6 sam2533 không vậy?nếu có cho mình xin với.Còn mình muốn chép đĩa nhạc để hát trên đầu đĩa đó thì sao?