Snap Assist và Virtual Desktops là một trong số các tính năng mới hết sức hữu ích mà bạn có thể sử dụng dễ dàng trên bàn phím với Windows 10. Dưới đây sẽ là 10 phím tắt mà bạn nên biết để giúp việc sử dụng Windows 10 (PC) nhanh, hiệu quả hơn.

Snap Assist (Chia cửa sổ)
Thu cửa sổ về bên trái màn hình: Windows + Phím trái.
Thu cửa sổ về bên phải màn hình: Windows + Phím phải.
Thu cửa sổ về kích thước bằng 1/4 màn hình, sau khi đã đưa về một bên màn hình: Windows + Phím lên hoặc xuống.
Phóng to cửa sổ: Windows + Phím lên.
Thu nhỏ cửa sổ: Windows + Phím xuống.

Virtual Desktops (Desktop ảo)
Mở Task view: Windows + Tab.
Tạo một desktop mới: Windows + Ctrl + D.
Đóng desktop hiện tại: Windows + Ctrl + F4.
Chuyển sang một desktop ảo kế bên: Windows + Ctrl + Phím phải hoặc trái.
Nguồn : via Cnet​