Hướng dẫn cách giữ bản quyền Windows 10 khi nâng cấp phần cứng máy tính laptop, bản quyền win 10 nằm ở đâu

Nâng cấp từ win 7 8 lên win 10 là miễn phí và Windows sẽ lưu lại các thông tin về phần cứng. Bên cạnh đó bạn hoàn toàn có thể dùng win 10 bản quyền khi thay đổi phần cứng máy tính.Windows sẽ không cung cấp cho bạn 1 khoá bản quyền Windows. Thay vào đó, khi bạn thực hiện nâng cấp từ Windows 7 SP1 hoặc Windows 8.1 thì quá trình nâng cấp sẽ đăng kí một ID duy nhất và kết hợp với phần cứng máy tính để kích hoạt Windows trên máy chủ của Microsoft. Khi bạn cài Windows 10 trên máy tính nào đó thì nó sẽ tự động báo cáo với máy chủ kích hoạt của Microsoft. Microsoft sẽ xác nhận máy tính có phần cứng này được phép sử dụng Windows 10 bản quyền và sẽ tự động kích hoạt.Microsoft không chỉ rõ cho bạn biết bản quyền được xác định với chính xác phần cứng nào. Nếu chỉ thay ổ cứng hoặc card đồ hoạ thì không sao. Nhưng khi bạn thay đổi bo mạch chủ (mainboard) hoặc thay đổi CPU. Khi đó win 10 sẽ xem như 1 máy tính mới và không cho phép kích hoạt bản quyền trên máy tính này. Nếu gặp vấn đề này thì bạn nên cài đặt Windows 10 bình thường, bỏ qua lời nhắc khóa sản phẩm trong quá trình cài đặt. Sau khi cài đặt xong, Windows 10 sẽ cố gắng kích hoạt từ Microsoft nhưng sẽ không kích hoạt tự động. Màn hình kích hoạt sẽ yêu cầu bạn mua khóa sản phẩm từ chợ ứng dụng Windows Store. Theo Gabriel Aul, Phó Giám đốc kỹ thuật của nhóm Windows & Devices của Microsoft, người dùng có thể liên hệ hỗ trợ trên Windows 10, giải thích tình hình và họ sẽ kích hoạt Windows 10 cho bạn.Để làm việc này, vào Start, chọn All Apps rồi chạy ứng dụng Contact Support, tìm đến Services & apps > Windows > Setting up category, nơi hiển thị các vấn đề kích hoạt. Bạn có thể nhắn tin, trò chuyện hoặc gọi thoại với đại diện hỗ trợ của Microsoft. Việc miễn phí Windows 10 bản quyền không được gắn với tài khoản Microsoft mà nó chỉ gắn liền với cấu hình phần cứng của máy tính. Tuy nhiên, bạn nên sử dụng tài khoản Microsoft để đăng nhập vào máy tính cài đặt Windows 10 để liên hệ hỗ trợ từ Microsoft Support và đại diện hỗ trợ kỹ thuật xác nhận một bước trước khi yêu cầu kích hoạt lại bản quyền.Không thể chuyển bản quyền win 10 từ máy này sang máy khác, mà nó chỉ được sử dụng trên 1 máy tính duy nhất mà thôi.

Nguồn: Sưu tầm