Destination B2: Grammar & Vocabulary Answer Key được thiết kế dành cho những người chuẩn bị thi B2 - FCE. Cuốn sách cung cấp những bài thực hành về ngữ pháp, từ vựng ở trình độ B2. Destination B2: Grammar & Vocabulary gồm 28 units, chia thành từng chủ điểm Tiếng Anh để các bạn ôn tập hiệu quả.

-> Link tải:
http://goo.gl/j5Z0BK
Destination B2: Grammar & Vocabulary tập trung vào những kiến thức ngữ pháp, từ vựng Tiếng Anh thường xuyên sử dụng trong bài thi B2, thích hợp dành cho người học ở trình độ Intermediate, Upper Intermediate hoặc Advanced. Destination Grammar B2: Student's Book with Key sẽ đưa ra những bài học, bài test thử để các bạn luyện thi FCE hiệu quả nhất. Tài liệu trong sách dựa theo mức trình độ B1, B2, C1 và C2 chuẩn khung châu Âu.
Toàn bộ 28 units của sách chia ra lần lượt phần Ngữ pháp và từ vựng đan xen nhau. Sau mỗi 2 units Destination B2: Grammar & Vocabulary with Answer Key sẽ cung cấp phần Preview 2 unit vừa học để các bạn ôn tập lại kiến thức vừa học. Điều này giúp các bạn nắm vững và nhớ lâu kiến thức.