kết quả từ 1 tới 4 trên 4

4 Code C Sắp Xếp Đơn Giản: Chèn, Chọn, Đổi chỗ, nổi bọt

 1. #1
  Ðến Từ
  Yên Bái
  Thành Viên Thứ: 235356
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  746

  4 Code C Sắp Xếp Đơn Giản: Chèn, Chọn, Đổi chỗ, nổi bọt

  4 code sắp xếp đơn giản
  gồm:
  Chọn trực tiếp
  Chèn trực tiếp
  Đổi chổ trực tiếp
  và Nổi bọt
  Ưu điểm: code đơn giản, làm việc nhanh với số phần tử nhỏ
  Nhược: thời gian chạy lâu với số phần tử lớn
  Code
  Mã:
  #include<stdio.h>
  void hoanvi(int &a, int &b);
  void sortchontructiep(int a[], int n);
  void sortchentructiep(int a[], int n);
  void sortdoichotructiep(int a[], int n);
  void sortnoibot(int a[], int n);
  int main()
  {
  	int a[]={84,32,13,64,1,55,48};
  	int n = 7;
  //	sortchontructiep(a,n);
  //	sortchentructiep(a,n);
  //	sortdoichotructiep(a,n);
  //	sortnoibot(a,n);
  	for(int i = 0 ; i < n ; i ++)
  		printf("%d ",a[i]);
  }
  void sortchontructiep(int a[],int n)
  {   
  	for ( int i = 0 ; i < n-1 ; i ++)
  	{
  		int min = i;
  		for ( int j = i ; j < n ; j ++)
  			if(a[min]>a[j])
  				min = j;
  		hoanvi(a[i],a[min]);
  	}
  }
  void sortchentructiep(int a[], int n)
  {
  	for ( int i = 0 ; i < n ; i ++)
  	{	
  		int tmp = i-1;
  		int tmp1 = a[i];
  		while( tmp >= 0 && a[tmp] > tmp1)
  		{
  			a[tmp+1] = a[tmp];
  			tmp--;
  		}
  		a[tmp+1]= tmp1;
  	}
  }
  void sortdoichotructiep(int a[], int n)
  {
  	for ( int i = 0 ; i < n-1 ; i ++)
  		for ( int j = i ; j < n ; j ++)
  			if(a[i]>a[j])
  				hoanvi(a[i],a[j]);
  }
  void sortnoibot(int a[], int n)
  {
  	for ( int i = 0 ; i < n-1 ; i ++)
  		for ( int j = n-1 ; j > i ; j --)
  			if( a[j] < a[j-1])
  				hoanvi(a[j],a[j-1]);
  }
  void hoanvi(int &a, int &b)
  {
  	int tmp;
  	tmp = a ;
  	a = b ;
  	b = tmp;
  }
  class TapLamHacker{ private String TráiTim;
  private void Set_TráiTim(String Gái){ this.TráiTim = "Thanh Trâm"; }
  public String Get_TráiTim(){ return "Thanh Trâm"; }
  public String ToString(){return"My love is Thanh Trâm For one future go shopping not concerned about price ";}
  } Liên hệ Skype: Taplamhacker
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. Đã cảm ơn taplamhacker:


 3. #2
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 278100
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  690

  Reply: 4 Code C Sắp Xếp Đơn Giản: Chèn, Chọn, Đổi chỗ, nổi bọt

  thường thì vs PT lớn vẫn run lâu hơn mà vì vòng for lặp nhiều lần
  Little Princess KH

 4. #3
  Ðến Từ
  Yên Bái
  Thành Viên Thứ: 235356
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  746

  Reply: 4 Code C Sắp Xếp Đơn Giản: Chèn, Chọn, Đổi chỗ, nổi bọt

  Trích Nguyên văn bởi Ngọc Huyền Xem bài viết
  thường thì vs PT lớn vẫn run lâu hơn mà vì vòng for lặp nhiều lần
  lớn hơn mình chơi cái khác chị
  array.sort

 5. #4
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 302583
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  4

  Reply: 4 Code C Sắp Xếp Đơn Giản: Chèn, Chọn, Đổi chỗ, nổi bọt

  Đây là 4 thuật toán sắp xếp hay gặp nhất.

  Các bạn có theo tham khảo video này để rõ hơn về các thuật toán sắp xếp.