Cái đinh không có vô tri vô giác như các bác tưởng đâu nhé, coi mấy tấm hình này xong cấm mấy bác chưởi câu "mày là cái đinh gì chứ" hay "chẳng là cái đinh gì".........
Chàng: “Nó là cái đinh gì mà kiêu thế nhỉ”
Nàng: “Nó chả là cái đinh gì mà mình phải quan tâm”


“Chuyện hai người”“Chuyện ba người”
Đại ca ơi, bọn em biết tội rồi, chỉ tại gặp thằng bê-tông kia xuơng quá.

Ông nhìn cái gì? Để yên cho tôi múa.
Đúng là cái đồ đàn bà! Hẹn 7h mà giờ này vẫn mất hút!
Phút thư giãn của người đẹp
Yêu nhau.............................. Ghét nhau
Nhanh lên ông ơi, đánh chậm như ông thì xuống chơi với bọn kim khâu nhé
Sương đã xuống, vào nhà đi em nhé!
Ngồi làm chi mai lại …rỉ mất thôi


chôm từ 24H.com.vn