Cụ thể mình muốn demo chạy offline trước khi đưa lên host, mình đã có giao diện nên chỉ cần code lại bằng php và mysqli or mysql.Thời gian cuối 11/9/2015 - Bạn nào quan tâm email qua mình: nguyentai.ghost@gmail.com.
Cám ơn các bạn đã quan tâm.