Một tác phẩm nữa rất vui nhộn với Triệu Vân và Trương Phi
Qua đây ta càng thêm hiểu rằng : Nhanh nhảu không phải lúc nào cũng tốt. Đừng như Triệu Vân trong truyện các bạn nhé

Truyện 1: Triệu Vân hóng hớt
Truyện 2: Sự "nguy hiểm" của Lưu Bị