Windows 10 được cài sẵn rất nhiều ứng dụng mặc định, và mặc dù không ngốn quá nhiều bộ nhớ lưu trữ, những ứng dụng này có thể gây rối mắt cho menu Start của bạn. Hướng dẫn dưới đây sẽ giúp bạn gỡ bỏ chúng khỏi máy tính của mình.

Với Windows 10, Microsoft cho phép gỡ một số app mặc định theo cách giống như các app thông thường: Bạn mở menu Start, click chuột phải vào ứng dụng, chọn Uninstall từ menu hiện ra. Các ứng dụng có thể gỡ bỏ theo cách này gồm Get Started, Get Skype, Get Office, Microsoft Solitaire Collection, Money, News, Phone Companion, Sports, Optional Features, Windows Media Player, và Windows DVD Player.Tuy nhiên, rất nhiều ứng dụng khác gồm Calculator, Calendar, Mail, Camera, Maps, Movies & TV, People, Photos, Store, và Weather, nếu muốn gỡ phải dùng đến một công cụ có tên PowerShell. (Microsoft không cho phép gỡ một số app thiết yếu như trợ lý ảo Cortana, Microsoft Edge, và Windows Feedback - dù với bất kỳ phương pháp nào). Cách dùng PowerShell như sau:

Bạn mở menu Start, vào All apps > Windows PowerShell. Tại đây, bạn click chuột phải vào Windows PowerShell chọn Run as administrator từ menu xổ xuống. Một cửa sổ sẽ hiện ra hỏi bạn có muốn cho phép ứng dụng này thực hiện các thay đổi trên máy tính hay không. Bạn click vào Yes để đồng ý.
Trong cửa sổ chương trình PowerShell, bạn nhập câu lệnh sau để gỡ ứng dụng máy tính (Caculator):

Get-AppxPackage *windowscalculator* | Remove-AppxPackage

Nhấn phím Enter sau khi nhập câu lệnh để hoàn thành việc gỡ bỏ.
Để gỡ các ứng dụng mặc định khác, bạn nhập lại câu lệnh trên nhưng thay chữ windowscalculator bằng các chữ sau (chữ viết thường, không phải in đậm):

3D Builder: 3dbuilder

Alarms and Clock: windowsalarms

Calendar and Mail: windowscommunicationsapps
Camera: windowscamera

Groove Music: zunemusic

Maps: windowsmaps

Movies & TV: zunevideo

OneNote: onenote

People: people

Photos: photos

Store: windowsstore

Voice Recorder: soundrecorder

Xbox: xboxapp

nguồn:trên mạng