Không chỉ biết sủa “I love you”, chú chó thông minh này còn ra sức biểu diễn ngữ điệu hấp dẫn.