Kể từ ngày 11/04/2011, các thần dân của Vương Quốc Gà tại 23 máy chủ đã nô nức tham gia vào sự kiện “Làm bánh mừng sinh nhật Gunny Online”
Gunner tại từng máy chủ sẽ chung tay làm chiếc bánh sinh nhật Gunny của máy chủ của mình thông qua hoạt động đăng ký và điểm danh tại website của sự kiện “Làm Bánh Sinh Nhật”.


Tốc độ phát triển của bánh tùy thuộc vào số lượng Gunner tiến hành đăng nhập và điểm danh tại website của sụ kiện. Càng đông người điểm danh thì các giai đoạn làm bánh càng nhanh.

Và dĩ nhiên, Gunny Team sẽ có phần thưởng cho các máy chủ có tốc độ làm bánh siêu nhất. Cụ thể là đối với 5 máy chủ hoàn thành Bánh Sinh Nhật sớm nhất thì tất cả Gunner tại 5 cụm máy chủ này sẽ nhận được phần thưởng cho mỗi người bao gồm:
  • Thẻ Vip 1 ngày
  • 2 set avatar sinh nhật – 7 ngày
  • 2 rương thần tài
Ngay bây giờ, hãy cùng chung tay góp sức giúp máy chủ của bạn hoàn thành chiếc bánh mừng sinh nhật Gunny Online bằng cách click vào liên kết dưới đây: