Cách bật Marco - Lập trình VBA trong Excel 2003 2007 2010 2013, hướng dẫn enable setting macro Visual Basic Excel các phiên bản, cách chạy marco đơn giản

Nếu bạn muốn tìm hiểu lập trình và sử dụng Macro trong Microsoft Office các phiên bản thì trước đó bạn phải bật chức năng cho phép Macro hoạt động.

Nhìn chung thì cách thức là vào Option của Excel rồi đưa tuỳ chọn Security về mức Low (bảo vệ mức thấp)

Excel 2007, 2010, 2013: Vào File -> Option
Chọn tab Trust Center -> Trust center setting

Cách bật Marco - Lập trình VBA trong Excel 2003 2007 2010 2013


Mục Macro Settings tick vào Enable all Macros...Trust access to the VBA project object model

Cách bật Marco - Lập trình VBA trong Excel 2003 2007 2010 2013Nhấn OK, khởi động lại Excel là các Macro sẽ được kích hoạt. Bạn sẽ sử dụng các các Marco mà mình tạo ra hoặc của người khác share.

Với Office 2003 thì xem video cho nó sinh độngNguồn: Vforum.vn