kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Hoán Vị 2 Node Trong Danh Sách Liên Kết Đôi

 1. #1
  Ðến Từ
  Yên Bái
  Thành Viên Thứ: 235356
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  746

  Hoán Vị 2 Node Trong Danh Sách Liên Kết Đôi

  Tạo danh sách liên kết đôi có n phần tử ngẫu nhiên
  Sắp xếp = phương pháp đổi chổ trực tiếp
  Mã:
  //++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++//
  //	Please don't remove if you use Code	 //
  //		TapLamHacker Vforum.vn			 //
  //++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++//
  #include<stdlib.h>
  #include<stdio.h>
  #include<time.h>
  #include<conio.h>
  int n;
  struct Node
  {
  	int data;
  	Node *pNext;
  	Node *pPre;
  };
  struct List
  {
  	Node *pHead;
  	Node *pTail;
  };
  Node *GetNode(int a)
  {
  	Node *p = new Node;
  	p->data = a;
  	p->pNext = NULL;
  	p->pPre = NULL;
  	return p;
  }
  void AddTail(List &L,Node *a)
  {
  	if(L.pHead == NULL)
  	{
  		L.pHead = a;
  		L.pTail = L.pHead;
  	}
  	else
  	{
  		L.pTail->pNext = a;
  		a->pPre = L.pTail;
  		L.pTail = a;
  	}
  }
  void CreateList(List &L, int n)
  {
  	while(n != 0)
  	{
  		int tmp = 1 + rand()%100;
  		Node *p = new Node;
  		p = GetNode(tmp);
  		AddTail(L,p);
  		n--;
  	}	
  }
  void OutList(List L, int n)
  {
  	Node *p = new Node;
  	p = L.pHead;
  	while(n!=0)
  	{
  		printf("%d ",p->data);
  		p = p->pNext;
  		n--;
  	}
  }
  void Sort(List &L)
  {
  	int dem = 0;
  	int dem1 = 0;
  	for(Node *p = L.pHead ; p->pNext != NULL; p= p->pNext)
  	{
  		for(Node *q = p->pNext ; q != NULL ; q = q->pNext)
  		{
  			if(p->data > q->data)
  			{
  				Node *tmp = new Node;;
  				tmp =GetNode(q->data);
  				tmp->pNext = p->pNext;
  				tmp->pPre = p->pPre;
  				if(p->pPre != NULL)
  					p->pPre->pNext = tmp;
  				else
  					L.pHead = tmp;
  				p->pNext->pPre = tmp;
  				p->pNext = q->pNext;
  				p->pPre = q->pPre;
  				if(q->pNext != NULL)
  					q->pNext->pPre = p;
  				else
  					L.pTail = p;
  				q->pPre->pNext = p;
  				p = tmp;
  			}		
  		}
  	}
  }
  int main()
  {
  	List L;
  	L.pHead = NULL;
  	L.pTail = NULL;
  	printf("Input n:");
  	scanf("%d",&n);
  	srand(time(NULL));
  	CreateList(L,n);
  	printf("List before Sort: \n");
  	OutList(L,n);
  	printf("\n");
  	Sort(L);
  	printf("\n");
  	printf("List after Sort: \n");
  	OutList(L,n);
  	printf("\n");
  	char *_="%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c";
  	int __=3**_+5;
    printf("\n\n\t\  \t\t");
  	printf(_,__+59,__-32,__-19,__-4,__-21,__-40,__+17,__-7,__-21,__-44,__-19,__-17,__-9,__-15,__-2,__+58);
  	getch();
  	
  }
  class TapLamHacker{ private String TráiTim;
  private void Set_TráiTim(String Gái){ this.TráiTim = "Thanh Trâm"; }
  public String Get_TráiTim(){ return "Thanh Trâm"; }
  public String ToString(){return"My love is Thanh Trâm For one future go shopping not concerned about price ";}
  } Liên hệ Skype: Taplamhacker
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. Đã cảm ơn taplamhacker:


 3. #2
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 278100
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  690

  Reply: Hoán Vị 2 Node Trong Danh Sách Liên Kết Đôi

  được đó .
  Chị rất thích cái rand() của em yêu
  Little Princess KH

 4. #3
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 177479
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  5.748

  Reply: Hoán Vị 2 Node Trong Danh Sách Liên Kết Đôi

  Anh bắt đầu thấy ham mấy cái này à nha
  Hãy Support theo cách của bạn
  Hãy thank theo cách của tôi 5. #4
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 278100
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  690

  Reply: Hoán Vị 2 Node Trong Danh Sách Liên Kết Đôi

  Trích Nguyên văn bởi White Hacker Xem bài viết
  Anh bắt đầu thấy ham mấy cái này à nha
  Chiến luôn đê Sửu em

 6. #5
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 177479
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  5.748

  Reply: Hoán Vị 2 Node Trong Danh Sách Liên Kết Đôi

  Trích Nguyên văn bởi Ngọc Huyền Xem bài viết
  Chiến luôn đê Sửu em
  Vâng dán vào chiến luôn

 7. #6
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 177479
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  5.748

  Reply: Hoán Vị 2 Node Trong Danh Sách Liên Kết Đôi

  Đã chiến