Cho em hỏi cách dùng máy Vinacal 570ES Plus II để giải toán thống kê với ạ... Để tinhscacs số nhuwddooj lệch chuẩn, trung bình, tổng, hệ số tương quan.... nói chung là tất cả phép tính trong thống kê ấy ạ