Trong Tiếng Anh , có rất nhiều từ khó hiểu và gây nhầm lẫn, đặc biệt là những từ viết giống nhau và phát âm như nhau. Hai từ mà chúng tôi đề cập hôm nay cũng không phải là một ngoại lệ.

Chọn “Then” hay “ Than” có thể khiến bạn bối rối bởi chúng là một từ độc lập và có âm gần giống nhau, nhưng nếu bạn đang không chắc chắn sử dụng từ nào, thì đừng lo lắng. Chúng tôi cũng nhận được rất nhiều câu hỏi này từ phía độc giả.

Sự khác biệt giữa “ Than” và “ Then” là gì?

Hôm nay, chúng tôi muốn thảo luận với bạn sự khác biệt giữa “ then” và “than” về chức năng của chúng trong một câu, cung cấp cho bạn một số mẹo để ghi nhớ chúng. Sau khi đọc xong bài viết này, chắc chắn bạn sẽ không còn gặp rắc rối trong việc lựa chọn “than” hay “then”.

Khi nào sử dụng “then”

“Then” có một số chức năng khác nhau, nhưng thường được sử dụng với chức năng là một “ tính từ” hoặc “trạng từ. Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng của “then”:

- Hồi ấy, lúc đó, khi ấy:

I was at work then (Lúc đó tôi ở chỗ làm)

- Rồi, rồi thì, sau đó:

We saw a movie and then went out for dinner (Chúng tôi xem phim và sau đó ra ngoài ăn tối)

We filled up the car and then began the trip (Chúng tôi đã đổ xăng xe và sau đó bắt đầu chuyến đi)

- Thêm vào đó, hơn nữa, bên cạnh đó

The glasses are $100, and then there is sales tax (Chiếc kính này có giá 100$, thêm vào đó còn được giảm thuế)

First you need a license, and then you can drive (Trước tiên, bạn cần phải có giấy phép lái xe, và hơn nữa là bạn biết lái xe)

- Trong trường hợp đó, theo sau đó

If the weather is bad, then my flight will get canceled (Nếu thời tiết xấu, chuyến bay của tôi sẽ bị hủy)

If there is heavy traffic, then I might be late (Nếu tắc đường, có thể tôi sẽ đến muộn)

Tất cả bốn cách sử dụng trên là cách sử dụng của “then” khi là trạng từ. Cách sử dụng của “then” là tính từ sẽ bị hạn chế hơn.

- Vào thời điểm đó
The decision was made by then chairman Bill Gates.
Quyết định đã được đưa ra vào thời Chủ tịch Bill Gates

The bill was signed by then President Ronald Reagan.
Dự luật này được kí ở thời Tổng thống Ronald Reagan.

Như bạn có thể thấy, hầu hết các cách sử dụng của “ then” đều gắn liền với thời gian. Có nghĩa là thời gian tiếp theo hoặc vào thời điểm đó.

Khi nào sử dụng “ Than”


“ Than” là một liên từ được sử dụng để so sánh giữa các yếu tố, đối tượng, con người,...

He is taller than I am.
Anh ấy cao hơn tôi

She can run faster than I can.
Cô ấy chạy nhanh hơn tôi.

Your meal looks better than mine does.
Thức ăn của bạn nhìn ngon hơn thức ăn của tớ.

CocaCola is better than Pepsi.
CocaCola uống ngon hơn Pesi

Tất cả các ví dụ trên, “ Than” được sử dụng để đưa ra sự so sánh giữa hai vật,.. Bạn cần nhớ cách sử dụng này của “Than”. Không quan trọng là bạn so sánh vấn đề gì, cho dù đó là thời gian, tiền bạc, tốc độ, miễn là phép so sánh được diễn ra, thì “ than” là một lựa chọn đúng.

Một số cụm từ phổ biến sử dụng “ than”

Có một vài cụm từ sử dụng “ than” mà một số bạn không chắc liệu sử dụng “then” hay “than”. Trong các cụm từ sau đây, bạn nên sử dụng “than”

- More than less than; less than more than. (Less then or less than?)

He has less than I have. (Đúng)

He has less then I have. (Sai).

She has more than I have. (Đúng)

She has more then I have. (Sai)

- Rather than or rather then?

I would rather eat than sleep. (Đúng)

I would rather eat then sleep. (Sai)

Trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng “ than” thay “then” , hai câu có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Câu đầu tiên nói rằng bạn thích ( ít nhất vào thời điểm này) ăn hơn ngủ. Câu thứ hai nói rằng bạn thích ăn đầu tiên, và thứ hai là ngủ. Vì vậy, câu thứ hai không sai về mặt ý nghĩa, nhưng sai nếu bạn có ý định so sánh, chứ không phải là liệt kê thứ tự sự việc.

- Sooner rather than later.

I would prefer to eat sooner rather than later. (Đúng)

I would prefer to eat sooner rather then later. (Sai)

Than Me và Than I

Hơn 300 năm qua, các nhà nghiên cứu ngữ pháp luôn khẳng định rằng “than” là một liên từ, chứ không phải là một giới từ trong tất cả các cách sử dụng của nó.

Điều này có nghĩa là trong những câu như “Jack is taller than Jill” được hiểu tương tự như câu “Jack is taller than Jill is”. Trong câu này, Jill thay thế cho mệnh đề Jill is.

Nói một cách khác, đại từ theo sau “than” được quyết định liệu nó phục vụ cho chủ ngữ hay tân ngữ của động từ
Vì vậy, theo quy tắc truyền thống, yêu cầu câu Jack is taller than I (not me), bởi câu này được hiểu là Jack is taller than I am. Nhưng lại cho phép sử dụng câu như thế này “The report shocked Jack more than me”, bởi câu này được hiểu là “The report shocked Jack more than it shocked me”. Trong câu này, Jack là chủ thể của hành động “ shock”, trong khi đó câu đầu tiên Jack đóng vai trò là tân ngữ.

Tuân theo quy tắc truyền thống tốt hơn nếu bạn viết báo cáo khoa học hay xuất bản sách, nhưng cách này có một số rườm rà, mang tính lạc hậu.

- He is taller than she.
Anh ta cao hơn cô ấy

- You are taller than I.
Bạn cao hơn tôi.

Trong cách văn bản hay lời nói không trang trọng, câu “he is smaller than her “ được sử dụng và được mọi người chấp nhận rộng rãi.

Nhớ khi nào sử dụng “ Then” hay khi nào sử dụng “ Than”

Chúng tôi dành nhiều thời gian để nói về từ “ than” và quên mất “then” , bây giờ, chúng ta sẽ bàn luận thêm về từ “ then”. Một mẹo để nhớ các từ này đó là

§ “ Then” được sử dụng để chỉ về thời gian. Cả “then” và “ time” đều có một chữ “E” .
§ “ Than” được sử dụng để so sánh. “Than” và “Comparison” đều có chung chữ “ A”

Tóm lại

Hai từ này đều có cách viết gần giống nhau, nhưng “ than” và “ then” có cách sử dụng khác nhau.

§ “Then” thường dùng để diễn tả về thời gian sẽ xảy ra tiếp theo, hoặc đã xảy ra.
§ “ Than” thường được sử dụng trong công thức so sánh giữa hai đối tượng

Nguồn: writingexplained.org