kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Hướng dẫn cách sử dụng giới từ trong tiếng Anh

 1. #1
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 247342
  Bài gửi
  1.144

  Hướng dẫn cách sử dụng giới từ trong tiếng Anh

  Hướng dẫn cách sử dụng giới từ trong tiếng Anh, cách dùng giới từ chỉ thời gian nơi chơi on in at

  Hướng dẫn cách sử dụng giới từ trong tiếng Anh

  Giới từ trong tiếng Anh khá đa dạng với nhiều hình thức khác nhau có thể dễ gây nhầm lẫn và sử sai. Giới từ thường có các loại chỉ: thời gian, nơi chốn, mục đích, thể cách... Các bạn có thể tham khảo bảng tổng quan dưới đây để biết được cách sử dụng các giới từ cơ bản

  Giới từ Sử dụng cho Ví dụ
  on ngày trong tuần on Monday
  in tháng/ mùa
  thời gian trong ngày
  năm
  1 khoảng thời gian nhất định
  in August / in winter
  in the morning
  in 2006
  in an hour
  at night
  weekend
  1 thời điểm
  at night
  at the weekend
  at half past nine
  since 1 thời điểm thời gian nhất định từ quá khứ tới bây giờ since 1980
  for over a certain period of time (past till now) for 2 years
  ago a certain time in the past 2 years ago
  before earlier than a certain point of time before 2004
  to telling the time ten to six (5:50)
  past telling the time ten past six (6:10)
  to / till / until marking the beginning and end of a period of time from Monday to/till Friday
  till / until in the sense of how long something is going to last He is on holiday until Friday.
  by in the sense of at the latest
  up to a certain time
  I will be back by 6 o’clock.
  By 11 o'clock, I had read five pages.

  Cách sử dụng giới từ chỉ địa điểm

  Giới từ Cách sử dụng Ví dụ
  in phòng, tòa nhà, đường phố, thành phố, đất nước
  cuốn sách, giấy vv
  xe hơi, taxi
  hình ảnh, thế giới
  in the kitchen, in London
  in the book
  in the car, in a taxi
  in the picture, in the world
  at có nghĩa là bên cạnh, bởi một đối tượng
  bảng
  các sự kiện
  nơi bạn đang ở để làm một cái gì đó(xem phim, học tập, làm việc)
  at the door, at the station
  at the table
  at a concert, at the party
  at the cinema, at school, at work
  on kèm theo
  một nơi với một dòng sông
  trên một bề mặt
  một phụ nhất định (trái, phải)
  một tầng trong một ngôi nhà
  giao thông công cộng
  truyền hình, đài phát thanh
  the picture on the wall
  London lies on the Thames.
  on the table
  on the left
  on the first floor
  on the bus, on a plane
  on TV, on the radio
  by, next to, beside left or right of somebody or something Jane is standing by / next to / beside the car.
  under on the ground, lower than (or covered by) something else the bag is under the table
  below lower than something else but above ground the fish are below the surface
  over covered by something else
  meaning more than
  getting to the other side (also across)
  overcoming an obstacle
  put a jacket over your shirt
  over 16 years of age
  walk over the bridge
  climb over the wall
  above higher than something else, but not directly over it a path above the lake
  across getting to the other side (also over)
  getting to the other side
  walk across the bridge
  swim across the lake
  through something with limits on top, bottom and the sides drive through the tunnel
  to movement to person or building
  movement to a place or country
  for bed
  go to the cinema
  go to London / Ireland
  go to bed
  into enter a room / a building go into the kitchen / the house
  towards movement in the direction of something (but not directly to it) go 5 steps towards the house
  onto movement to the top of something jump onto the table
  from in the sense of where from a flower from the garden


  Một số cách sử dụng giới từ quan trọng khác

  Giới từ Cách sử dụng Ví dụ
  from who gave it a present from Jane
  of who/what does it belong to
  what does it show
  a page of the book
  the picture of a palace
  by who made it a book by Mark Twain
  on walking or riding on horseback
  entering a public transport vehicle
  on foot, on horseback
  get on the bus
  in entering a car / Taxi get in the car
  off leaving a public transport vehicle get off the train
  out of leaving a car / Taxi get out of the taxi
  by rise or fall of something
  travelling (other than walking or horseriding)
  prices have risen by 10 percent
  by car, by bus
  at for age she learned Russian at 45
  about for topics, meaning what about we were talking about you

  Theo: ego4u
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. Đã cảm ơn Kiến thức vui:


 3. #2
  Ðến Từ
  Đắk Nông
  Thành Viên Thứ: 307616
  Bài gửi
  5

  Reply: Hướng dẫn cách sử dụng giới từ trong tiếng Anh

  Thanks thớt nhiều. Rất hay và cần thiết.

Nhãn