Mình mua từ điển Oxford thì được cái mã học 2 triệu. Nhưng mình vào Nguyễn Khuyến nên ko học được nhiều chỉ mỗi thứ 7 CN. nên thấy tiếc mình share lên ai muốn học thì vào nha.
Vào trang web này để login và học:
oald.daitruongphat.com
Acc: Tukamiri
Pass: nguyenbachdat
Ai thấy được cảm ơn nha!