kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Giải giúp em bài tập pascal

 1. #1
  Ðến Từ
  Khánh Hòa
  Thành Viên Thứ: 307439
  Bài gửi
  3

  Red face Giải giúp em bài tập pascal

  như đề bài, mọi người giúp e với, e xin cảm ơn rất là nhiều ạ


  Bài 1 : Nhập xâu S có độ dài không quá 255 ký tự, đếm có bao nhiêu chữ cái xuất hiện trong xâu S. Biết rằng trong xâu S có phân biệt chứ hoa và chữ thường ( không tính dâu cách )

  Bài 2 : Nhập N (N>0) hãy đưa ra màn hình dãy nhị phân sau khi đổi giá trị N ( Cách đổi lấy số N chia liên tiếp cho 2 được số dư quá trình trên cứ lặp đi lặp lại cho tới khi kết quả chia đó bằng 0 ta viết ngược các số dư kết quả )

  Bài 3 : Tạo mạng A gốm N phần tử (n<=100, N số nguyên). Tính và đưa ra màn hình trung bình cộng của số có giá trị lớn nhất và lớn nhì có trong dãy
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. #2
  Ðến Từ
  Yên Bái
  Thành Viên Thứ: 235356
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  746

  Reply: Giải giúp em bài tập pascal


  Bài 1:
  Mã:
  #include<stdio.h>
  #include<string.h>
  #include<conio.h>
  int main()
  {
    char str[255];
    fflush(stdin);
    printf("Nhap chuoi: ");
    gets(str);
    int dem = 0;
    for(int i = 0 ; i < strlen(str) ; i++)
    {
      if( (str[i] <= 'z' && str[i] >= 'a') || (str[i] >= 'A' && str[i] <='Z') )
        dem++;
    }
    printf("So chu cai trong chuoi \n%s\nLa: %d\n",str,dem);
  }


  Bài 2:
  Mã:
  #include<stdio.h>
  int coso2(int n) 
  { 
    if (n > 0) 
    { 
      coso2(n/2); 
      printf("%d",n%2); 
    } 
  } 
  int main()
  {
    int n = 5;
    coso2(n);
  }

  Bài 3:
  Mã:
  #include<stdio.h>
  #include<stdlib.h>
  #include<time.h>
  int main()
  {
  	int n;
  	printf("Nhap so phan tu: ");
  	do
  	{
  		scanf("%d",&n);
  	}while(n < 0 || n > 100);
  	int a[n];
  	srand(time(NULL));
  	for(int i = 0 ;i < n ; i ++)
  		a[i] = rand()%50;
  	int max,max1;
  	max1 = a[0];
  	max = a[0];
  	for(int i = 0 ; i < n ; i ++)
  	{
  		printf("%d ",a[i]);
  		if( max <= a[i])
  		{
  			max1 = max;
  			max = a[i];
  		}
  	}
  	printf("trung binh cong cua max va min la: %d\n",(max1+max)/2);
  }

  Câu 3 có thể số lớn nhất và số lớn nhìn = nhau vì mảng có thể có 2 trùng nhau
  class TapLamHacker{ private String TráiTim;
  private void Set_TráiTim(String Gái){ this.TráiTim = "Thanh Trâm"; }
  public String Get_TráiTim(){ return "Thanh Trâm"; }
  public String ToString(){return"My love is Thanh Trâm For one future go shopping not concerned about price ";}
  } Liên hệ Skype: Taplamhacker

 3. Đã cảm ơn taplamhacker:


 4. #3
  Ðến Từ
  Khánh Hòa
  Thành Viên Thứ: 307439
  Bài gửi
  3

  Reply: Giải giúp em bài tập pascal

  cảm ơn a nhiều ạ

 5. #4
  Ðến Từ
  Khánh Hòa
  Thành Viên Thứ: 307439
  Bài gửi
  3

  Reply: Giải giúp em bài tập pascal

  Trích Nguyên văn bởi taplamhacker Xem bài viết

  Bài 1:
  Mã:
  #include<stdio.h>
  #include<string.h>
  #include<conio.h>
  int main()
  {
    char str[255];
    fflush(stdin);
    printf("Nhap chuoi: ");
    gets(str);
    int dem = 0;
    for(int i = 0 ; i < strlen(str) ; i++)
    {
      if( (str[i] <= 'z' && str[i] >= 'a') || (str[i] >= 'A' && str[i] <='Z') )
        dem++;
    }
    printf("So chu cai trong chuoi \n%s\nLa: %d\n",str,dem);
  }


  Bài 2:
  Mã:
  #include<stdio.h>
  int coso2(int n) 
  { 
    if (n > 0) 
    { 
      coso2(n/2); 
      printf("%d",n%2); 
    } 
  } 
  int main()
  {
    int n = 5;
    coso2(n);
  }

  Bài 3:
  Mã:
  #include<stdio.h>
  #include<stdlib.h>
  #include<time.h>
  int main()
  {
    int n;
    printf("Nhap so phan tu: ");
    do
    {
      scanf("%d",&n);
    }while(n < 0 || n > 100);
    int a[n];
    srand(time(NULL));
    for(int i = 0 ;i < n ; i ++)
      a[i] = rand()%50;
    int max,max1;
    max1 = a[0];
    max = a[0];
    for(int i = 0 ; i < n ; i ++)
    {
      printf("%d ",a[i]);
      if( max <= a[i])
      {
        max1 = max;
        max = a[i];
      }
    }
    printf("trung binh cong cua max va min la: %d\n",(max1+max)/2);
  }

  Câu 3 có thể số lớn nhất và số lớn nhìn = nhau vì mảng có thể có 2 trùng nhau

  e có thể phiền a tiếp đc ko ạ, thầy e kêu là viết ra dạng :
  program ....;
  use crt ...;


  T_T, thầy e ko chịu dạng này

 6. #5
  Ðến Từ
  Sóc Trăng
  Thành Viên Thứ: 352454
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  42

  Reply: Giải giúp em bài tập pascal

  bạn taplamhacker cho lộn bên C gì đó rồi có phải pascal đâu