Cách đọc bảng chữ cái tiếng ANh phiên âm tiếng Việt

Bảng chữ cái trong tiếng Anh - Cách đọc và phiên âm


Tiếng Anh là tiếng phổ biến và được sử dụng nhiều nhất thế giới hiện nay có 1 bảng chữ cái (English alphabet) gồm 26 ký tự. Bảng chữ cái này cũng khá giống bảng chữ cái tiếng Việt, tuy nhiên loại bỏ những chữ cái có dấu và thêm vào 2 chữ cái là W và Z. Vì thế học thuộc bảng chữ cái tiếng Anh với người Việt Nam cũng không khó lắm, cách đọc cũng khá dễ, các bạn có thể tham khảo


Chữ cái tiếng Ang Phiên âm Cách đọc theo tiếng Việt
A /ei:/ Ây
B /bi:/ Bi
C /si:/ Si
D /di:/ Di
E /i:/ I
F /ef:/ Ép
G /dji:/ Dzi
H /efts/ Ét’s
I /ai/ Ai
J /dzei/ Dzei
K /kei/ Kêy
L /eo/ Eo
M /em/ Em
N /en/ En
O /ou/ Âu
P /pi/ Pi
Q /kju:/ Kiu
R /a:/ A
S /et/ Ét
T /ti/ Ti
U /ju/ Diu
V /vi/ Vi
W /d^pliu/ Đắp liu
X /eks/ Esk s
Y /wai:/ Quai
Z /zed/ Diét


Dưới đây là một số hình ảnh bảng chữ cái tiếng Anh các bạn có thể tham khảo cho dễ nhớ hoặc lưu về máy tính nhé. Bảng chữ cái tiếng Anh tất cả các chữ cái, chứ số và ký tự
Bảng chữ cái trong tiếng Anh - Cách đọc và phiên âm
Bảng chữ cái tiếng Anh


Bảng chữ cái tiếng Anh với các nét viết trên giấy


Bảng chữ cái trong tiếng Anh - Cách đọc và phiên âm


Bảng chữ cái tiếng Anh đẹp


Bảng chữ cái trong tiếng Anh - Cách đọc và phiên âm
Alphabet english

Bảng chữ cái trong tiếng Anh - Cách đọc và phiên âm

Bảng chữ cái trong tiếng Anh - Cách đọc và phiên âm

Bảng chữ cái trong tiếng Anh - Cách đọc và phiên âm
Bảng chữ cái tiếng Anh

Bảng chữ cái trong tiếng Anh - Cách đọc và phiên âm


Cách đọc phiên âm các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng ANh


Ngoài ra cũng có 1 bài hát khá nổi tiếng và được nhiều người biết đến để dễ dàng thuộc và nhớ bảng chữ cái tiếng Anh đó là bài hát ABC song