forum có pro nào giúp mình mảng này với, phần này mình chưa hiểu, môn hệ điều hành mình có project thế này:
Viết chương trình phục hồi tập tin đã bị xóa trên phân vùng NTFS. Yêu cầu cơ bản:
Có thể phục hồi trên đĩa cứng hoặc đĩa flash.
Tập tin bị xóa có thể chỉ gồm một khối dữ liệu duy nhất.
Phục hồi tập tin ngay sau khi bị xóa (chưa thực hiện thao tác ghi dữ liệu mới).
Tất cả các thao tác đọc/ghi đĩa đều có bắt lỗi và xử lý chặt chẽ.
Chương trình chạy trên giao diện console.
tập dạng .txt