Các anh chị cho mình hỏi: khi mình check mô hình ER thì nó OK, còn khi chuyển sang mô hình vật lý. Check mô hình vật lý thì nó bị lỗi như trong hình. không biết sữa thế nào. mong các anh chị giúp mình với ![IMG]