kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Bài toán quản lý sinh viên : Tạo menu để quản lý sinh viên. Giúp mình với .. cảm ơn nhiều !!!

 1. #1
  Ðến Từ
  Bắc Giang
  Thành Viên Thứ: 308561
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  6

  Bài toán quản lý sinh viên : Tạo menu để quản lý sinh viên. Giúp mình với .. cảm ơn nhiều !!!

  ĐỀ bài: Viết chương trình tạo 1 menu để quản lý danh sách sinh viên, mỗi sinh viên là 1 cấu trúc gồm:
  - Mã số sinh viên
  - Họ đệm, tên sinh viên
  - Điểm TB
  - Tên lớp
  Chương trình gồm các công việc sau:
  1. Tạo danh sách sinh viên. Quá trình nhập danh sách sẽ dừng lại khi mã số sẽ dừng lại khi nhập mã số <=0
  2. Thêm 1 sinh viên vào danh sách, vị trí sinh viên thêm vào do ta chọn
  3. Liệt kê danh sách sinh viên trên màn hình theo thứ tự giảm dần của tổng điểm
  4. Căn cứ vào điểm trung bình của sinh viên, liệt kê tất cả sinh viên đạt loại giỏi( Có ĐTB>= 8,0)
  ...
  Biết rằng : Danh sách sinh viên được tổ chức theo danh sách liên kết đơn
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. #2
  Ðến Từ
  Bắc Giang
  Thành Viên Thứ: 308561
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  6

  Reply: Bài toán quản lý sinh viên : Tạo menu để quản lý sinh viên. Giúp mình với .. cảm ơn nhiều !!!

  ai giúp với làm trên pascal nhé.

 3. #3
  Ðến Từ
  Yên Bái
  Thành Viên Thứ: 235356
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  746

  Reply: Bài toán quản lý sinh viên : Tạo menu để quản lý sinh viên. Giúp mình với .. cảm ơn nhiều !!!

  C thì dc chứ pascal thì tạch rồi @@
  class TapLamHacker{ private String TráiTim;
  private void Set_TráiTim(String Gái){ this.TráiTim = "Thanh Trâm"; }
  public String Get_TráiTim(){ return "Thanh Trâm"; }
  public String ToString(){return"My love is Thanh Trâm For one future go shopping not concerned about price ";}
  } Liên hệ Skype: Taplamhacker

 4. #4
  Ðến Từ
  Bắc Giang
  Thành Viên Thứ: 308561
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  6

  Reply: Bài toán quản lý sinh viên : Tạo menu để quản lý sinh viên. Giúp mình với .. cảm ơn nhiều !!!

  cảm ơn bạn nhé! làm bằng pascal mới nhục chứ :3

Nhãn