Mình đang tập Kendo tại Saigon Kendo Club ờ TP.HCM. Câu lạc bộ tập rất vui và hay. Các senpai với mọi người ở đây nhiệt tình và hoà đồng lắm. Ai có nhu cầu qua tập chung cho vui Có thể vào Facebook xem thử nhé: facebook.com/saigonkendoclubvn