kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Anh chị giúp em làm bài C\C++ với

 1. #1
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 311620
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  5
  Quick reply to this message Trả lời       


 2. #2
  Ðến Từ
  Yên Bái
  Thành Viên Thứ: 235356
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  745

  Reply: Anh chị giúp em làm bài C\C++ với

  đây bạn
  sô 2.0 dc xem là số nguyên luôn nha
  Mã:
  #include<stdio.h>
  void nhapmang(float a[], int n)
  {
  	for(int i = 0 ; i < n ; i ++)
  		scanf("%f",&a[i]);
  }
  int tinhtoan(float a[], int n)
  {
  	int dem = 0;
  	for(int i = 0 ; i < n ; i ++)
  		if( (a[i]-(int)a[i]) == (float)0 )
  			dem++;
  	return dem;
  }
  int main()
  {
  	int n = 10;
  	float a[n];
  	nhapmang(a,n);
  	printf("%d",tinhtoan(a,n));
  	
  }
  class TapLamHacker{ private String TráiTim;
  private void Set_TráiTim(String Gái){ this.TráiTim = "Thanh Trâm"; }
  public String Get_TráiTim(){ return "Thanh Trâm"; }
  public String ToString(){return"My love is Thanh Trâm For one future go shopping not concerned about price ";}
  } Liên hệ Skype: Taplamhacker