Các Bạn cho mình khi mới học lập trình, mình đã làm theo video hướng dẫn, mà toàn báo lỗi như hình dưới, mặc dù mình đã làm giống như video. Các bác rành thì hướng dẫn giùm mình với nhé.