Hướng dẫn cách khắc phục lỗi không test được thử khả năng boot của ISO. usb/cd bằng phần mềm MobaLiveCD, khi dùng phần mềm MobaLiveCD để kiểm tra khả năng boot của tập tin ISO windows, hiren's boot, ubuntu, USB boot, đĩa cứu hộ thì bị lỗi
An error occurred while copying file kqemu.sys.
Cannot copy file to destination drectory.
Click Retry to retry the opeation or click Cancel to.


+ Bị lỗi này là do bạn chạy phần mềm MobaLiveCD chưa run bằng quyền administrator, khi chọn usb boot hay tập tin ISO windows, hiren's boot, đĩa cứu hộ để kiểm tra khả năng boot thì bị dính ngay lỗi trên như hình.

= Cách khắc phục:
Hãy chạy lại phần mềm MobaliveCD bằng cách phải chuột chọn Run as Administrator
Và bây giờ chỉ cần đi kiểm tra khả năng boot sẽ không bị báo lỗi như trên nữa.