bạn nào bít mấy câu lệnh trong VBScript thì cho mình xin với mình đang muốn phá thằng bạn..... mình đang cần cái lệnh mà tự động chạy file **.vbs khi khởi động máy lên....phá cho nó sợ xanh mặt chơi
thanksss nhìu......