kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Giúp em làm bài tập C/C++: Nhập một ma trận kích thước n*m với 2<=n,m<=100

 1. #1
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 311482
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  13
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. #2
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 247344
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  10.192

  Reply: Giúp em làm bài tập C/C++: Nhập một ma trận kích thước n*m với 2<=n,m<=100

  Tham khảo bài này nè bạn:
  Mã:
  #include<stdio.h> 
  #include<conio.h> 
  #define MAX 100 
  
  void nhap(int a[][MAX],int m,int n) 
  { 
     for(int i=1;i<=m;i++) 
     for(int j=1;j<=n;j++) 
     { 
           printf(" nhap a[%d][%d]:",i,j); 
           scanf("%d",&a[i][j]); 
     } 
  }    
      
  void inmatran(int a[][MAX],int m, int n) 
  {   
     printf(" ma tran vua nhap la:"); 
     for(int i=1;i<=m;i++) 
     { 
        printf("\n"); 
        for(int j=1;j<=n;j++) 
            printf("%3d",a[i][j]); 
     } 
  } 
  
  void max_min(int a[][MAX],int m,int n)//tim gia tri lon nhat , nho nhat , vi tri lon nhat,nho nhat 
  {  
    int hmax,cmax,hmin,cmin; 
    int max,min; 
     
    hmax = cmax = hmin = cmin = 1; 
    max=min=a[1][1]; 
     
    for(int i=1;i<=m;i++) 
    for(int j=1;j<=n;j++) 
    { 
        if(a[i][j]>max ) 
        { 
             max=a[i][j]; 
             hmax=i; 
             cmax=j; 
        } 
        if(a[i][j] < min) 
        { 
             min=a[i][j]; 
             hmin=i; 
             cmin=j; 
        } 
     } 
     printf("\ngia tri lonnhat la :%d" ,max ); 
     printf("\tvi tri : hang %d cot %d",hmax,cmax); 
     
     printf("\ngia tri nho nhat la :%d" ,min ); 
     printf("\tvi tri : hang %d cot %d",hmin,cmin); 
  } 
  
  int tonghang(int a[][MAX],int i,int m) //tinh tong cua hang i 
  { 
    int S=0; 
    for(int j=1;j<=m;j++) 
    S = S + a[i][j]; 
    return S; 
  } 
  
  int hang_lonnhat(int a[][MAX],int m,int n) //tim hang co tong lon nhat 
  { 
    int max=tonghang(a,1,m);//khoi tao max bang tong cua hang 1 
    int h=1; 
    for(int i=1;i<=m;i++) 
       if(max < tonghang(a,i,m)) 
        { 
           max = tonghang(a,i,m); 
           h = i; 
        } 
    return h; 
  } 
  
  int main() 
   { 
     int m,n; 
     int a[100][100]; 
     
     printf("nhap so hang m :"); 
     scanf("%d",&m); 
     printf("nhap so cot:"); 
     scanf("%d",&n); 
     
     nhap(a,m,n); 
     inmatran(a,m,n); 
     max_min(a,m,n); 
     printf("\n\nhang co tong lon nhat la hang thu : %d",hang_lonnhat(a,m,n)); 
     getch(); 
     return 0; 
  } 
  Thực sự thì mình chưa thấy ai lại hiền lành, dễ thương và tốt bụng như bạn Khách vậy

 3. #3
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 311482
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  13

  Reply: Giúp em làm bài tập C/C++: Nhập một ma trận kích thước n*m với 2<=n,m<=100

  Bạn ơi, bây giờ đề bài bắt tính thêm trung bình cộng đường chéo chính thì phải làm tiếp như thế nào vậy bạn

 4. #4
  Ðến Từ
  Yên Bái
  Thành Viên Thứ: 235356
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  746

  Reply: Giúp em làm bài tập C/C++: Nhập một ma trận kích thước n*m với 2<=n,m<=100

  duyệt ma trận, if(i==j) // là đường chéo chính
  thì tiinsh tổng
  class TapLamHacker{ private String TráiTim;
  private void Set_TráiTim(String Gái){ this.TráiTim = "Thanh Trâm"; }
  public String Get_TráiTim(){ return "Thanh Trâm"; }
  public String ToString(){return"My love is Thanh Trâm For one future go shopping not concerned about price ";}
  } Liên hệ Skype: Taplamhacker

 5. #5
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 311482
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  13

  Reply: Giúp em làm bài tập C/C++: Nhập một ma trận kích thước n*m với 2<=n,m<=100

  Trích Nguyên văn bởi taplamhacker Xem bài viết
  duyệt ma trận, if(i==j) // là đường chéo chính
  thì tiinsh tổng
  em vẫn chưa hiểu cách a nói, a có thể viết thêm vào chương trình của a bên trên được k ạ

 6. #6
  Ðến Từ
  Yên Bái
  Thành Viên Thứ: 235356
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  746

  Reply: Giúp em làm bài tập C/C++: Nhập một ma trận kích thước n*m với 2<=n,m<=100

  bạn đã học dc những gì về lập trình rồi
  bạn có thể tự code 1 đoạn nhập và xuất ma trận 2 chiều k