kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Anh chị giúp em làm bài C\C++ với

 1. #1
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 311620
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  5
  Quick reply to this message Trả lời       


 2. #2
  Ðến Từ
  Yên Bái
  Thành Viên Thứ: 235356
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  745

  Reply: Anh chị giúp em làm bài C\C++ với

  nhập mảng 2 chiều mà bạn k làm dc thì bạn k nên ham hố mấy cái kia chi nhé
  nhập
  Mã:
  void nhap(int a[][100], int n, int m)
  {
  for(int i = 0 ; i < n ; i ++)
  for(int j =0; j < m ; j ++)
  scanf("%d",&a[i][j]);
  }

  xuất
  Mã:
  void nhap(int a[][100], int n, int m)
  {
  for(int i = 0 ; i < n ; i ++)
  {
  for(int j =0; j < m ; j ++)
  printf("%d ",a[i][j]);
  printf("\n");
  }
  }

  tính trên cột
  Mã:
  int tongcot(int a[][100] , int cot, int m)
  {
  int S=0;
  for(int i = 0 ; i < m ; i ++)
  S+= a[cot][i];
  return S;
  }

  Đếm số âm
  Mã:
  int tongcot(int a[][100] , int hang, int m)
  {
  int S=0;
  for(int i = 0 ; i < m ; i ++)
  if(a[i][hang] < 0)
  S++;
  return S;
  }
  class TapLamHacker{ private String TráiTim;
  private void Set_TráiTim(String Gái){ this.TráiTim = "Thanh Trâm"; }
  public String Get_TráiTim(){ return "Thanh Trâm"; }
  public String ToString(){return"My love is Thanh Trâm For one future go shopping not concerned about price ";}
  } Liên hệ Skype: Taplamhacker