Sau tiệc nhậu về nhà khuya, người chồng biết thân biết phận lên giường với vợ nhưng khi nhìn xuống cuối giường lại thấy 6 cái chân. Anh tức giận hỏi, giọng nồng nặc hơi men:
- Mọi khi..tôi với cô chỉ có 4 chân, sao hôm nay lại là..là..6?".
- Nốc cho lắm rượu vào. Anh thử xuống tận cuối giường đếm từng cái xem!
Ông chồng nghe lời đi xuống cuối giường đếm từng cái một và lè nhè:
- Ừa há! Đúng là chỉ có 4 cái chân, như mọi khi.