Mình mới được phòng HCNS phát cho thẻ này, share free cho anh chị nào có nhu cầu thì sử dụng, hàng tặng không mua bán gì nha!!