Hướng dẫn cách copy sheet trong excel sang file Excel khác 2007 2010 2013 2016

Đôi khi làm việc trên nhiều văn bản với nhiều sheet các bạn có nhu cầu copy hoặc di chuyển 1 vài sheet nào đó sang 1 file excel khác hoặc di chuyển toàn bộ Sheet vào File excel thì có thể dễ dàng làm như sau.

Trước tiên các bạn cần mở cả 2 file chứa sheet cần copy và file cần di chuyển sheet vào ví dụ mình muốn copy Sheet1 của file vforum.vn1.xlsx sang file vforum.vn2.xlsx. Thì mở cả 2 file này lên sau đó click vào Sheet cần chuyển sau đó chọn Move or Copy...

Hướng dẫn cách copy sheet trong excel sang file Excel khác 2007 2010 2013

1 cửa sổ copy và di chuyển sẽ xuất hiện --> Chọn file muốn chuyển sang, ví dụ mình muốn chuyển sheet 1 từ file vforum.vn1.xlsx sang file vforum.vn2.xlsx và chọn OK

Hướng dẫn cách copy sheet trong excel sang file Excel khác 2007 2010 2013

Sau đó các bạn tiến hàng sang file vừa được chọn và xem đã có sheet đó chưa nhé. Ở đây vì 2 sheet cùng tên nên nó sẽ hiển thị là Sheet1(2)

Hướng dẫn cách copy sheet trong excel sang file Excel khác 2007 2010 2013

Tương tự các bạn có thể di chuyển các sheet khác trong file excel. Trong trường hợp có nhiều sheet trong 2 file excel các bạn muốn gộp lại thì có thể sử dụng các công cụ gop file excel online nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Nhiều bạn hỏi làm sao để copy sheet của file này sang file khác?
Bạn cứ làm đúng theo hướng dẫn ở trên, đọc kỹ, đó chính là copy sheet file này sang file khác rồi đó chứ không phải cùng 1 file

Trong trường hợp bạn copy bị thông báo là conflict?
Thì đổi tên sheet cần copy lại trước khi copy sang file khác

Xem thêm: Hướng dẫn cách tìm kiếm và thay thế trong Excel - Find and Replace