1. Chỉ cài đặt ứng dụng tại CH Play

Người sử dụng Android có thể dễ dàng và thoải mái cài đặt ứng dụng từ các nguồn khác nhau. Tuy nhiên việc tải các ứng dụng trên mạng đôi khi khiến bạn gặp phải các rắc rối và thậm chí là mất phí. Việc cài đặt ứng dụng từ CH Play giúp bạn giảm thiểu các mã độc hại không mong muốn có hại cho điện thoại, hơn nữa việc tải ứng trên CH Play không mất phí.

2. Đọc kỹ các điều khoản

Đọc kỹ những điều mà bạn cho phép ứng dụng truy cập sau khi được cài về máy sẽ giúp bạn hiểu được nhiều điều về ứng dụng đó. Các chuyên gia bảo mật ví đây là hàng rào bảo vệ đầu tiên chống lại phần mềm hiểm độc. Khi cài 1 ứng dụng mới , bạn sẽ thấy một cửa sổ pop-up hiện ra, liệt kê tất cả các khu vực bên trong điện thoại mà ứng dụng đó muốn truy cập . Đa số người dùng bình thường không quan tâm tới cửa sổ này và tiếp tục cài đặt ứng dụng, nhưng nếu dành thời gian đọc kỹ, bạn sẽ quyết định được các quyền mà ứng dụng truy cập để có thể từ chối / hoặc chấp nhận tải ứng dụng để tránh gặp phải các trường hợp không mong muốn xảy ra.

3. Cài đặt phần mềm bảo vệ cước điện thoại:

Whypay là ứng dụng hoàn toàn miễn phí được phát triển bởi nhóm cùng tên để bảo vệ lợi ích người tiêu dùng. Điểm nổi bật của ứng dụng đó là bảo vệ tiền cước điện thoại, thông báo số phút gọi và cước phí ngay sau khi bạn cúp máy cho phép bạn quản lý tối ưu tài khoản một cách tốt nhất. Hơn nữa, Whypay giúp bạn bạn kiểm tra các dịch vụ VAS đang trừ tiền bạn để có biện pháp hủy. Các dịch vụ VAS này là thủ phạm âm thầm trừ tiền mà đôi khi không hề có bất cứ một thông báo nào cả.