+ Airena wallapack 267

Link Download: ziddu.com/download/14822052/Airenawallapack267.rar.html

Hoặc: fileserve.com/file/JWArX5F - fileserve.com/file/JWArX5F


------------------------------------------------------------
+ Wallpapers HD 01

Link Download:ziddu.com/download/14821689/WallpapersHD01.rar.html

Hoặc : fileserve.com/file/XxtGNXc - fileserve.com/file/XxtGNXc


---------------------------------------------------------------------------
+ 50DifferentIncredibleMegaCarsHDWallpapers

Link Download:ziddu.com/download/14804800/50DifferentIncredibleMegaCarsHDWallpapers.rar.html

Hoặc : fileserve.com/file/b3GgffB - fileserve.com/file/b3GgffB-------------------------------------------------------------------------------
ĐÂY LÀ BỘ ẢNH GỐC CỦA IPHONE 4 , CÁC BÁC IP 3GS, 3G muốn có thì rô đây: fileserve.com/file/jcGuTcK/Hinh_nen.rar - fileserve.com/file/jcGuTcK/Hinh_nen.rar


hình ảnh để xem màn hình retina của ip 4 đây nhé : dow nhé

hình lền đẹp retina nữa nè : cứ tự nhiên---------------------------------------------------------------
+ WallpapersCollection1

Link Download: ziddu.com/download/14823204/WallpapersCollection1.rar.html

Hoặc : fileserve.com/file/ZKcW6s6 - fileserve.com/file/ZKcW6s6------------------------------------------------------------------------
+ 40 bức ảnh thiên nhiên đẹp (40 Great Landscapes HD Wallpapers)

Link Download :ziddu.com/download/14797652/40GreatLandscapesHDWallpapers.rar.html

Hoặc : fileserve.com/file/2pSPz9x - fileserve.com/file/2pSPz9x-------------------------------------------------------------------------------------------
+ Nature_16

Link Download : ziddu.com/download/14823825/Nature_16.RAR.html

Hoặc : fileserve.com/file/DVVFfmg - fileserve.com/file/DVVFfmg


---------------------------------------------------------------------------------------
+ Best3Dwallpapers (những bức ảnh 3D tuyệt đẹp)

Link Download: ziddu.com/download/14829968/Best3Dwallpapers.rar.html

hoặc : fileserve.com/file/SebQf99 - fileserve.com/file/SebQf99


------------------------------------------------------------------------------------
+ 55 Wonderful Ladies Color HD Best HQ Wallpapers

Link Download: ziddu.com/download/14834266/55wndfldsclhdbthqwls.rar.html

Hoặc : fileserve.com/file/meKFqnu - fileserve.com/file/meKFqnu


----------------------------------------------------------------------------------------
+ Wallpapers Collection HD 02

Link Download:ziddu.com/download/14835003/WallpapersCollectiHD02.rar.html

Hoặc :fileserve.com/file/f3FrgqS - fileserve.com/file/f3FrgqS


--------------------------------------------------------------------------------------------

+ 60 Beautiful Mixed Color HQ Incredible Wallpapers

Link Download : ziddu.com/download/14836865/60_btf_mx_cl_hq_icrdl_wls.rar.htm

Hoặc : fileserve.com/file/FhQ34MP - fileserve.com/file/FhQ34MP-----------------------------------------------------------------------------------------
+ 100 HD Wallpaper 18+

Link Download : ziddu.com/download/14846706/100Wallpaper.rar.html

Hoặc : fileserve.com/file/UaTvqh9 - fileserve.com/file/UaTvqh9


-----------------------------------------------------------------------------------------
+ Wallpapers HD 03

Link Download : ziddu.com/download/14847469/HDPackBeautifulWallpapers23.rar.html

Hoặc : fileserve.com/file/ecBSwea - fileserve.com/file/ecBSwea---------------------------------------------------------------------------------
+ Wallpapers HD 04

Link Download : ziddu.com/download/14850253/WallpapersHD04.rar.html

Hoặc : fileserve.com/file/WJ3wfWK - fileserve.com/file/WJ3wfWK--------------------------------------------------------------------------------
+ Wallpapers HD 05:

Link Download : ziddu.com/download/14849557/WallpapersHD05.rar.html

Hoặc : fileserve.com/file/83Ypbsb - fileserve.com/file/83Ypbsb


----------------------------------------------------------------------------------------
+ Wallpapers HD 06 :

Link Download : ziddu.com/download/14851109/WallpapersHD06.rar.html

Hoặc : fileserve.com/file/9csPSnh - fileserve.com/file/9csPSnh


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ Sex Gilrs HD01

Link Download : ziddu.com/download/14861759/SexGilrsHD01.rar.html

Hoặc : fileserve.com/file/EDyM2Qk - fileserve.com/file/EDyM2Qk-----------------------------------------------------------------------------------
+ Lucy Pinder HD Wallpapers

Link Download :ziddu.com/download/14861588/LucyPinderHD.rar.html

Hoặc : fileserve.com/file/MrRwwmQ - fileserve.com/file/MrRwwmQ


---------------------------------------------------------------------------------------------
+ Windows 7 - Wallpapers

Link Download : ziddu.com/download/14862887/windows7wallpapers.rar.html

Hoặc : fileserve.com/file/5ft2EyS - fileserve.com/file/5ft2EyS------------------------------------------------------------------------------------------------
+ HD Mac OS Wallpapers

Link Download : ziddu.com/download/14863092/HDMacOSWallpapers.rar.html

Hoặc : fileserve.com/file/299Uzdx - fileserve.com/file/299Uzdx

Phần mềm hỗ trợ để chuyển đổi kích thức cho phù hợp từng loại điện thoại của các bạn : ziddu.com/download/14835894/FFSetup260.exe.html
------------------------------------------------------------------------------
đang tiếp tục cập nhật ....