kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Giúp về lập trình C tính lãi tiền gửi tiết kiệm ngân hàng

 1. #1
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 316133
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  3

  Lightbulb Giúp về lập trình C tính lãi tiền gửi tiết kiệm ngân hàng

  Mọi người giúp em mấy cái bài tập này với nhé...em đang học nhập môn ạ
  Bài 12

  Viết chương trình tính tiền lãi khi gửi tiết kiệm tại ngân hàng.
  Chương trình cho phép người dùng nhập vào ba giá trị:
  • Số tiền gửi
  • Tỷ lệ lãi suất
  • Số năm gửi tiết kiệm
  Tiền lãi người gửi nhận được mỗi năm được tính bằng công thức:
  Tiền lãi = vốn * lãi suất / 100;
  Trong đó vốn là số tiền tích lũy được đến năm hiện tại. Vốn được tính theo công thức như sau:
  vốn += tiền lãi;
  Tính toán và in ra số tiền lãi và tổng số tiền tích lũy có được sau mỗi năm gửi tiết kiệm.
  ví dụ:


  Nhap so tien ban dau: 30000
  Nhap ty le lai: 12.5
  Nhap so nam gui tiet kiem: 10


  Nam Tien Lai Tong
  1 3750.000000 33750.000000
  2 4218.750000 37968.750000
  3 4746.093750 42714.843750
  4 5339.355469 48054.199219
  5 6006.774902 54060.972656
  6 6757.621582 60818.593750
  7 7602.324219 68420.921875
  8 8552.615234 76973.539062
  9 9621.692383 86595.234375
  10 10824.404297 97419.640625


  Bài 13
  Viết hàm ‘concat()’ để nối hai chuỗi. Hàm này lấy hai tham số đầu vào dạng chuỗi, thực hiện nối hai chuỗi và hiển thị chuỗi được kết nối.
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. #2
  Ðến Từ
  Yên Bái
  Thành Viên Thứ: 235356
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  746

  Reply: Giúp về lập trình C :'(

  post vô mục C/C++ đi bạn ơi, đợi mình 15p nha
  class TapLamHacker{ private String TráiTim;
  private void Set_TráiTim(String Gái){ this.TráiTim = "Thanh Trâm"; }
  public String Get_TráiTim(){ return "Thanh Trâm"; }
  public String ToString(){return"My love is Thanh Trâm For one future go shopping not concerned about price ";}
  } Liên hệ Skype: Taplamhacker

 3. #3
  Ðến Từ
  Yên Bái
  Thành Viên Thứ: 235356
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  746

  Reply: Giúp về lập trình C tính lãi tiền gửi tiết kiệm ngân hàng

  bài đầu tiên nè bạn
  Mã:
  #include<stdio.h>
  int main()
  {
    float tiengui,tienlai,tyle;
    int nam;
    scanf("%f %f %d",&tiengui,&tyle,&nam);
    for(int i = 1 ; i <= nam ; i ++)
    {
      tienlai = tyle*tiengui/100;
      tiengui+=tienlai;
      printf("%d. %.2f %.2f \n",i,tienlai,tiengui);
    }
  }

  bài 2--------------
  theo kiểu con trỏ
  Mã:
  #include<stdio.h>
  #include<string.h>
  void concat(char *,char *);
  int main()
  {
  	char *a=new char;
  	char *b=new char;
  	fflush(stdin);
  	gets(a);
  	fflush(stdin);
  	gets(b);
  	concat(a,b);
  }
  void concat(char *a,char *b)
  {
  	char *c=new char;
  	for(int i = 0 ; i < strlen(a) ; i++)
  		*(c+i)=*(a+i);
  	int tmp = strlen(a)+strlen(b);
  	int dem=0;
  	for(int i = strlen(a) ; i < tmp ; i ++)
  		*(c+i)=*(b+dem++);
  	*(c+tmp)=0;
  	puts(c);
  }

 4. Đã cảm ơn taplamhacker:


 5. #4
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 316133
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  3

  Reply: Giúp về lập trình C tính lãi tiền gửi tiết kiệm ngân hàng

  Thanks taplamhacker, mình là mem mới nên cũng chưa biết mục C/C++ ở đâu

 6. #5
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 316133
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  3

  Reply: Giúp về lập trình C tính lãi tiền gửi tiết kiệm ngân hàng

  Trích Nguyên văn bởi taplamhacker Xem bài viết
  bài đầu tiên nè bạn
  Mã:
  #include<stdio.h>
  int main()
  {
    float tiengui,tienlai,tyle;
    int nam;
    scanf("%f %f %d",&tiengui,&tyle,&nam);
    for(int i = 1 ; i <= nam ; i ++)
    {
      tienlai = tyle*tiengui/100;
      tiengui+=tienlai;
      printf("%d. %.2f %.2f \n",i,tienlai,tiengui);
    }
  }

  bài 2--------------
  theo kiểu con trỏ
  Mã:
  #include<stdio.h>
  #include<string.h>
  void concat(char *,char *);
  int main()
  {
    char *a=new char;
    char *b=new char;
    fflush(stdin);
    gets(a);
    fflush(stdin);
    gets(b);
    concat(a,b);
  }
  void concat(char *a,char *b)
  {
    char *c=new char;
    for(int i = 0 ; i < strlen(a) ; i++)
      *(c+i)=*(a+i);
    int tmp = strlen(a)+strlen(b);
    int dem=0;
    for(int i = strlen(a) ; i < tmp ; i ++)
      *(c+i)=*(b+dem++);
    *(c+tmp)=0;
    puts(c);
  }
  cái code của bài đầu tiên mình chỉ tính được tiền lãi sau 1 năm thôi... bạn check lại giúp với nhé

 7. #6
  Ðến Từ
  Yên Bái
  Thành Viên Thứ: 235356
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  746

  Reply: Giúp về lập trình C tính lãi tiền gửi tiết kiệm ngân hàng

  Trích Nguyên văn bởi somebody96 Xem bài viết
  cái code của bài đầu tiên mình chỉ tính được tiền lãi sau 1 năm thôi... bạn check lại giúp với nhé
  đúng mà bạn
  mình test thử cái vd bạn đưa thì chính xác mà @@
  test sai bạn cho mình xin tấm hình đi

Nhãn