Nhận thấy, nhiều Gunner vẫn quan niệm Pháo
Đài Hắc Ám mức Khó là “cấm địa” chỉ dành cho các cao thủ Top Lực Chiến
chinh phục. Thành viên Jerryc4t đã chia sẻ một số kinh nghiệm vươt Stage 3 Pháo Đài Khó dành cho Gunner có lực chiến từ 17k -22k.

Theo Jerryc4t chia sẻ thì với cách bắn này, các Gunner lực
chiến thấp có thể tính turn, cướp turn Chiến Sĩ Ác Ma và có thể dmg
được nhiều hơn lúc Chiến Sĩ Ác Ma mệt:
A. Turn 1: Turn này bạn tập
trung bắn các đốm lửa xung quanh Chiến Sĩ Ác Ma. Buff 1, 2, 50% và
20% . Nếu vị trí ngọn lửa trùng với Vị trí hiển thị Gió bạn hãy bắn góc
53

Nếu Ngọn Lửa ở vị trí góc trên bên phải Hình Chữ Nhật
bạn hãy bắn góc 35. Từ 2 góc này bạn có thể dế dàng chỉnh góc cho các
vị trí khác.
B. Turn 2: Tiếp tục bắn lửa, sử dụng kích nộ và Item 20% (Nếu không còn lửa thì bạn có thể chủ động bỏ lượt)
C. Turn 3: Nếu Turn này Boss chưa mệt thì bạn hãy chủ động bỏ lượt.
D. Turn 4: Boss đã mệt, bạn bắn 1 viên ko buff và giữ thể lực.
E. Turn 5: Bạn đã có thể sử dụng max thể lực. Buff 1, 50% và 20% ( tuyệt đối không pow nếu turn 4 bạn bắn 1 viên chứ không bỏ lượt.
F. Turn 6: Bạn buff max dmg và POW để tấn công Boss
G. Turn 7: Boss hết mệt, Team tiếp tục bắn bình thường.
Với cách này thì bạn có thể bắn 2 turn Max thể lực và 1
viên bắn bình thường, cải thiện hiệu suất dmg Boss rất nhiều. Đặc biệt
là cả 4 người chơi đều có thể cướp Turn của Boss.
Bạn nghĩ sao về bí kíp vượt Stage 3 Pháo Đài Khó của Jerryc4t ?