CT Special Forces 3

Mã:
http://gba-rom-news.org/rom_1445.html
--------------------------------------------------

CT Special Forces 2

Mã:
http://gba-rom-news.org/rom_1568.html
--------------------------------------------------

CT Special Forces
Mã:
http://gba-rom-news.org/rom_0479.html
--------------------------------------------------

Crash Nitro Kart (dạng đua xe giống như trong PS 1)
Mã:
http://gba-rom-news.org/rom_1293.html
--------------------------------------------------

Crash Bandicoot Fusion
Mã:
http://gba-rom-news.org/rom_1543.html
--------------------------------------------------

Crash Bandicoot 2: N-Tranced

Mã:
http://gba-rom-news.org/rom_0905.html
--------------------------------------------------

Chocoboland
Mã:
http://gba-rom-news.org/rom_0824.html
--------------------------------------------------

Castlevania Double Pack
Mã:
http://gba-rom-news.org/rom_2299.html
--------------------------------------------------

Castlevania
Mã:
http://gba-rom-news.org/rom_0032.html
--------------------------------------------------

Breath of Fire II

Mã:
http://gba-rom-news.org/rom_0403.html
--------------------------------------------------

Breath of Fire

Mã:
http://gba-rom-news.org/rom_0245.html
--------------------------------------------------

Bomberman Max 2: Blue Advance
Mã:
http://gba-rom-news.org/rom_0452.html
--------------------------------------------------

Boktai 2: Solar Boy Django

Mã:
http://gba-rom-news.org/rom_2013.html
--------------------------------------------------

Boktai: The Sun Is in Your Hand

Mã:
http://gba-rom-news.org/rom_1483.html
--------------------------------------------------

Bleach (tử thần ichigo)
Mã:
http://gba-rom-news.org/rom_2060.html
--------------------------------------------------

Beyblade: Ikuze! Gekitou! Chou Jiryoku Battle

Mã:
http://gba-rom-news.org/rom_0495.html
--------------------------------------------------

Beyblade G-Revolution (con quay truyền thuyết)
Mã:
http://gba-rom-news.org/rom_1798.html
--------------------------------------------------

Avatar: The Last Airbender

Mã:
http://gba-rom-news.org/rom_2512.html
--------------------------------------------------

Astro Boy: Omega Factor
Mã:
Mã:
http://gba-rom-news.org/rom_1569.html
--------------------------------------------------

Around the World in 80 Days
Mã:
http://gba-rom-news.org/rom_1669.html
--------------------------------------------------

Advance Wars 2:
Mã:
http://gba-rom-news.org/rom_1060.html
--------------------------------------------------

Advance Wars:
Mã:
http://gba-rom-news.org/rom_0095.html
The Incredibles (gia đình siêu nhân)
Mã:
http://gba-rom-news.org/rom_2229.html
--------------------------------------------------

The Incredible Hulk (người khổng lồ xanh)
Mã:
http://gba-rom-news.org/rom_1033.html
--------------------------------------------------

Inuyasha (thể loại tactics)
Mã:
http://gba-rom-news.org/rom_0860.html
--------------------------------------------------

James Bond 007
Mã:
http://gba-rom-news.org/rom_1275.html
--------------------------------------------------

James Bond 007: NightFire
Mã:
http://gba-rom-news.org/rom_0910.html
--------------------------------------------------

Jurassic Park III (công viên khủng long)
Mã:
http://gba-rom-news.org/rom_0114.html
--------------------------------------------------

Jurassic Park III: Island Attack

Mã:
http://gba-rom-news.org/rom_0200.html
--------------------------------------------------

Jurassic Park III: The DNA Factor

Mã:
http://gba-rom-news.org/rom_0073.html
--------------------------------------------------

Justice League: Chronicles
Mã:
http://gba-rom-news.org/rom_1259.html
--------------------------------------------------

The King of Fighters EX: Neo Blood
Mã:
http://gba-rom-news.org/rom_0648.html
--------------------------------------------------

The King of Fighters EX2: Howling Blood
Mã:
http://gba-rom-news.org/rom_1328.html
--------------------------------------------------

Kingdom Hearts
Mã:
Mã:
http://gba-rom-news.org/rom_1828.html
--------------------------------------------------

Kirby & the Amazing Mirror
Mã:
http://gba-rom-news.org/rom_1716.html
--------------------------------------------------

Kirby: Nightmare in Dream Land
Mã:
http://gba-rom-news.org/rom_0775.html
--------------------------------------------------

Legend of Spyro
Mã:
http://gba-rom-news.org/rom_2529.html
--------------------------------------------------

Legend of Zelda


Mã:
http://gba-rom-news.org/rom_0883.html
--------------------------------------------------

The Legend of Zelda: The Minish Cap
Mã:
http://gba-rom-news.org/rom_1758.html
--------------------------------------------------

Lunar Legend

Mã:
http://gba-rom-news.org/rom_0808.html