kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Đáp án: Những câu hỏi tiếng Anh dí dỏm

 1. #1
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 277051
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  502

  Đáp án: Những câu hỏi tiếng Anh dí dỏm

  1. What key does not lock the door?
  Đáp án: Answer Key (đáp án, lời chú thích)

  2. Where does June come before May?
  Đáp án: Dictionary (vì trong từ điển, từ June sẽ đứng trước từ May)

  3. Where is the best place to store food?
  Đáp án: Mouth (trong miệng)

  4. Why is the letter A similar to 12 o’clock?
  Đáp án: Vì 12 giờ là thời gian giữa ngày, còn chữ A cũng là giữa ngày (chữ A đứng giữa từ DAY)

  5. Which can you keep after giving it to your friend?
  Đáp án: Promise (lời hứa)

  6. What is it that was the past of tomorrow and the future of yesterday?
  Đáp án: Today (ngày hôm nay)

  7. What comes twice in a moment, once in a minute and never in a hundred years?
  Đáp án: Letter “M” (2 chữ M trong từ “moment”, 1 chữ M trong từ “minute” và không có chữ M trong từ “a hundred years”)

  8. What belongs only to you but it is used more by others than by yourself?
  Đáp án: Your name (tên của bạn)

  9. When I eat, I live but when I drink, I die. Who am I?
  Đáp án: Fire (lửa)

  10. What increases but never decreases?
  Đáp án: Your age (tuổi tác)

  11. They travel all over the world but end up in one corner. What are they?
  Đáp án: Stamps (những cái tem)

  12. Which months have the 28th day?
  Đáp án: All months (tất cả các tháng)

  13. What will make more noise in your house than a dog?
  Đáp án: Two dogs (hai con chó)

  14. What are the two things that people never eat before breakfast?
  Đáp án: Lunch and Dinner (bữa trưa và bữa tối)

  15. Who works only one day in a year but never gets fired?
  Đáp án: Santa Claus (ông già Noel)

  Nguyễn Mai Đức
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. #2
  Ðến Từ
  Cao Bằng
  Thành Viên Thứ: 358075
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  1

  Reply: Đáp án: Những câu hỏi tiếng Anh dí dỏm

  thanks đã chia sẻ