Sửa lỗi không thể mở file AutoCAD, thông báo Recover command may be able to restore drawing

Phần mềm AutoCAD được sử dụng rất nhiều trong việc thể hiện các bản vẽ kĩ thuật cho cầu đường, xây dựng, cơ khí, điện, ... File bản vẽ của AutoCAD được di chuyện qua mail, copy từ máy này qua máy khác bằng USB rất có thể gặp lỗi Recover với thông báo đầy đủ như sau:

Unable to open this drawing
It contains incorrect or corrupted information.

The RECOVER command may be able to restore undamaged material from this drawing.

Sửa lỗi không thể mở file AutoCAD, thông báo Recover command may be able to restore drawing

Cách xử lý là dùng công cụ Recover có sẵn trong AutoCAD taij menu File -> Drawing Ultilities -> Recover -> Recover

Sửa lỗi không thể mở file AutoCAD, thông báo Recover command may be able to restore drawing


Mở đường dẫn và chọn file bị lỗi, nhấn Open

Sửa lỗi không thể mở file AutoCAD, thông báo Recover command may be able to restore drawing

Chờ cho cửa sổ dòng lệnh hiện ra và Audit bản vẽ

Sửa lỗi không thể mở file AutoCAD, thông báo Recover command may be able to restore drawing

Xuất hiện thông báo là file đã được sửa xong và nó sẽ tự động mở ra để bạn tiếp tục làm việc

Sửa lỗi không thể mở file AutoCAD, thông báo Recover command may be able to restore drawing

Còn đây là menu rút gọn khi bạn mới bật CAD mà chưa mở 1 file nào trên màn hình AutoCAD

Sửa lỗi không thể mở file AutoCAD, thông báo Recover command may be able to restore drawing

Chúc các bạn thành công.
Nguồn: Vforum.vn