như tiêu đề ai có cho minh xin. tải bên mấy trang web nước ngoài lâu quá