Chào các bạn!
Mình muốn lọc dữ liệu của 1 bảng mà theo từng điều kiện khác nhau,ví dụ có các cột A,B,C,D với các dòng giá trị. tìm giá trị max của cột với các giá trị tương ứng của các cột B,C,D cùng dòng có giá trị max của cột A.
Chỉ giúp mình cách dùng hàm gì trong excel với, cám ơn! (mình không biết up file excel lên thế nào)