Khi mình thêm dấu vân tay vẫn đc nhưng hơi khó 1 chút nhưng khi mở khóa thì mãi vẫn k đc,mình thêm cả 2 lần 1 ngón tay nhưng vẫn k thể mở bằng vân tay,có chuyện gia nào biết lỗi do đâu mà giúp mình khắc phục với.
Tks