Cộng trừ nhân chia là những phép tính cơ bản và chúng ta thường được học từ bé, tuy nhiên trong suốt quá trình học tiếng Anh phổ thông có thể bạn sẽ ít gặp hoặc không nhớ các phép tính tiếng Anh này là gì thì có thể tham khảo các phép tính này dưới đây

1. Phép Cộng - Addition


one and one is/are two(một với một là hai)
Eight plus four equals twelve (tám cộng bốn bằng mười hai).


2. Phép trừ - Subtraction
Three from ten is seven.
Ten minus three equals seven (ngôn ngữ toán học).

3. Phép nhân - Multiplication
Five times six is/equals thirty
Five multiplied by six equals thirty

4. Phép chia - Division
Four into twenty goes five.
Twenty divided by four is/equals five (ngôn ngữ toán học).
Bài toán chia:
3/2=1.5 Three divided by two equals one point five


Xem thêm: Từ vựng tên các môn thể thao trong tiếng Anh: Bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ