In cả comment có trong file Excel

Mặc định khi in File Excel có comment, các comment sẽ tự động được ẩn đi và không hiển thị khi in ra. Vì thế khi in file excel có comment các bạn cần phải thiết lập lại tùy chọn trước khi in bằng cách đơn giản dưới đây. Nhưng trước đó các bạn có thể xem và hiển thị tất cả comment, và kéo độ rộng của comment vừa khít nội dung comment để tránh che các dữ liệu cần thiết khác bằng cách vào Review --> Show All Comments


Hướng dẫn in file Excel có cả Comment 2007 2010 2013

Tiếp tục nhấn Ctrl + P để mở chức năng in văn bản file Excel --> Chọn Page Setup
Hướng dẫn in file Excel có cả Comment 2007 2010 2013

Tiếp tục chọn Menu Sheet và chọn As displayed on sheet trong phần Comments như hình phía dưới


Hướng dẫn in file Excel có cả Comment 2007 2010 2013


Chọn Ok và bạn có thể xem hình ảnh Preview xem trước khi in xem Comment đã hiển thị chưa, phóng to để xem chi tiết, chỉnh lại độ rộng của các ô comment lại trước khi in
Hướng dẫn in file Excel có cả Comment 2007 2010 2013Hy vọng sẽ hữu ích với các bạn trong khi in file Excel