Với khả năng đẩy lùi đối phương bằng kỷ năng áp sát tuyệt đỉnh, việc có mặt của Xin Zhao trong team quả là một lợi thế lớn. Tuy ít xuất hiện trong các trận đấu lớn nhưng Xin Zhao vẫn giữ được phong độ trong những trận đấu xếp hạng bình thường. Đây quả là một đấu sỉ tuyệt vời

Các bạn yêu thích tướng Xin Zhao thì không thể bỏ qua bộ sưu tập 25 ảnh bìa đầy độc đáo này nhé!!!

25 Ảnh bìa Xin Zhao LMHT đẹp nhất cho facebook | Xin Zhao LOL cover

Xin Zhao facebook timeline
25 Ảnh bìa Xin Zhao LMHT đẹp nhất cho facebook | Xin Zhao LOL cover

Anh bia Xin Zhao trong league of legends
25 Ảnh bìa Xin Zhao LMHT đẹp nhất cho facebook | Xin Zhao LOL cover

25 Ảnh bìa Xin Zhao LMHT đẹp nhất cho facebook | Xin Zhao LOL cover

25 Ảnh bìa Xin Zhao LMHT đẹp nhất cho facebook | Xin Zhao LOL cover

25 Ảnh bìa Xin Zhao LMHT đẹp nhất cho facebook | Xin Zhao LOL cover

25 Ảnh bìa Xin Zhao LMHT đẹp nhất cho facebook | Xin Zhao LOL cover

25 Ảnh bìa Xin Zhao LMHT đẹp nhất cho facebook | Xin Zhao LOL cover

25 Ảnh bìa Xin Zhao LMHT đẹp nhất cho facebook | Xin Zhao LOL cover

25 Ảnh bìa Xin Zhao LMHT đẹp nhất cho facebook | Xin Zhao LOL cover

25 Ảnh bìa Xin Zhao LMHT đẹp nhất cho facebook | Xin Zhao LOL cover

25 Ảnh bìa Xin Zhao LMHT đẹp nhất cho facebook | Xin Zhao LOL cover

25 Ảnh bìa Xin Zhao LMHT đẹp nhất cho facebook | Xin Zhao LOL cover

25 Ảnh bìa Xin Zhao LMHT đẹp nhất cho facebook | Xin Zhao LOL cover

25 Ảnh bìa Xin Zhao LMHT đẹp nhất cho facebook | Xin Zhao LOL cover

25 Ảnh bìa Xin Zhao LMHT đẹp nhất cho facebook | Xin Zhao LOL cover

25 Ảnh bìa Xin Zhao LMHT đẹp nhất cho facebook | Xin Zhao LOL cover

25 Ảnh bìa Xin Zhao LMHT đẹp nhất cho facebook | Xin Zhao LOL cover

25 Ảnh bìa Xin Zhao LMHT đẹp nhất cho facebook | Xin Zhao LOL cover


25 Ảnh bìa Xin Zhao LMHT đẹp nhất cho facebook | Xin Zhao LOL cover

25 Ảnh bìa Xin Zhao LMHT đẹp nhất cho facebook | Xin Zhao LOL cover

25 Ảnh bìa Xin Zhao LMHT đẹp nhất cho facebook | Xin Zhao LOL cover

Xin Zhao lol cover facebook
25 Ảnh bìa Xin Zhao LMHT đẹp nhất cho facebook | Xin Zhao LOL cover

Ảnh bìa Xin Zhao lmht
25 Ảnh bìa Xin Zhao LMHT đẹp nhất cho facebook | Xin Zhao LOL cover

Ảnh bìa Xin Zhao đẹp nhất cho facebook
25 Ảnh bìa Xin Zhao LMHT đẹp nhất cho facebook | Xin Zhao LOL cover

Nếu bạn yêu thích những vị tướng tài ba khác, mời bạn xem mục Ảnh bìa facebook của Vforum.VN tại đây