Vài hình rạch nhỏ diendan.mientay.net - miền tây mình suy tầm được, không biết chính xác là ở chỗ nào, theo mình nghĩ có lẽ là cần thơ. Hình chủ yếu 2 bên là dừa nước và bần,nhìn làm mình nhớ quê quá, post cho bạn nào ở miền tây xem, không phải miền tây tì xem cho biết quê hương mình