bạn nào biết hàm thoát (exit toàn bộ project) trong c# thì chỉ mình với mình tìm trên "gồ" mà hông thấy...mình đang lt bằng vs2015 windows phone 8.....sẵn tiện cho mình hỏi lun hàm hiện messengerbox nữa hàm mình bít chỉ sài cho 8.1 à mình tìm hoài hông ra trong win 8....thankss nhìu