Trích Nguyên văn bởi Xuan Tien Xem bài viết
add ơi mình hỏi tý tại sao mình tạo xong rồi mà luc Set Accessible nó lại hiện ra có 1 ổ để boot vậy còn khi set accessible ổ kia thì nó chỉ hiện lên có 1 ổ Dữ Liệu và không boot vào usb đc. Thank
bạn làm kỹ như trên là dc bạn ạ