Khi mình tải CodeBloks Tren codebloks.org về cài thì nó hiện thông báo lỗi như thế này.
Ai giúp em với